ΑρχικήФОРМУЛЯР ЗА КОНТАКТ


НикитиВъв формуляра, който следва, попълнете Вашите данни и след като проверите дали са верни, натиснете бутона " ИЗПРАТИ ФОРМУЛЯРА " , намиращ се в края на страницата . Ще Ви отговорим възможно най-скоро в рамките на следващите 24 часа .

Алтернативно, за да проверите наличието на свободни апартаменти, може да се обадите на телефон 23750 23531 и 6937 140208 или да изпратите e - mail .

Формуляр за контакт - резервации
Фамилно име:
Собствено име:
E-Mail:
Адрес:
Телефон:  
Брай на възрастните:
Брой на децата:

Вид на стаите:

Детска кошарка:
Дата на пристигане: Ден  Месец година
Зата на тръгване: Ден Месец година
Забележки:     

Thank you© 2010 APARTMENTS FOR RENT
MANTSIOS VASSILIOS - All Rights
Reserved.

 
Η επιχείρηση ενισχύθηκε για τον εκσυγχρονισμό της Η επιχείρηση ενισχύθηκε για τον εκσυγχρονισμό της
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση»
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Powered by Darbin Consulting